انواع نمایندگی و شرایط اخذ

نمایندگی لکو

1- متقاضی نمایندگی لکو :

به شخصی اطلاق می گردد که به تازگی قصد ورود به لکو را دارد در این مرحله نیازی به داشتن مکان یا دفتر جهت برگزاری دوره های آموزشی نمی باشد و متقاضی می تواند با آموزش هایی که توسط شبکه های شتاب لکو صورت می گیرد کار خود را بصورت رسمی آغاز نماید متقاضیان نمایندگی لکو تحت نظارت و راهنمایی شبکه شتاب می باشند .

 

۲-نماینده غیر انحصاری لکو :

متقاضی اولیه پس از کسب امتیازات لازم در شبکه شتاب ، با ارتقای درجه نمایندگی خود ، وارد شبکه نمایندگان لکو می گردد و می تواند از تخفیفات و طرح های حمایتی لکو ویژه نمایندگان بهرهمند گردد.

در گام اول اعطای نمایندگی رسمی به صورت غیر انحصاری است بدین معنا که درصورت عدم فعالیت مناسب نماینده شرکت می تواند در آن محدوده نماینده دیگری تعریف نماید (که البته درصورت پایبندی شخص به قوانین ، لکو نماینده دیگری در آن محدوده تعریف نخواهد کرد . )

 

۳- نماینده انحصاری لکو :

پس از اینکه نماینده در مدت زمان خاصی با شرکت فعالیت داشته و در یک تعامل دوطرفه ، اقدامات مناسب صورت گرفت ، نماینده غیر انحصاری می تواند با پذیرش تعهداتی از سمت شرکت ، به عنوان نماینده انحصاری لکو معرفی گردد  و از طرح های حمایتی ویژه نمایندگان انحصاری بهره مند گردد . لازم به ذکر است در این حالت شرکت نماینده دیگری در محدوده تعریف نخواهد کرد .