Tag - مازندران

برگزاری همایش مزرعه فکر لکو در گرگان

به گزارش روابط عمومی لکو ایران  همایش مزرعه فکر لکو  جهت استعداد یابی کودکان درشهر گرگان برگزار گردید می توانید عکس هایی از این همایش در پایین مشاهده کنید (بیشتر…)
Read more...
فکر لکو آمل

برگزاری همایش مزرعه فکر لکو در شهرستان آمل

فکر لکو آمل به گزارش روابط عمومی لکو ایران  همایش مزرعه فکر لکو  جهت استعداد یابی کودکان با همکاری پژوهشسرای شهیدان محمدزاده در شهرستان آمل برگزار گردید می توانید عکس هایی از این همایش در پایین مشاهده کنید (بیشتر…)
Read more...
مزرعه فکر لکو بوشهر

برگزاری همایش مزرعه فکر لکو در عالیشهر بوشهر

مزرعه فکر لکو بوشهر به گزارش روابط عمومی لکو ایران  همایش مزرعه فکر لکو  جهت استعداد یابی کودکان درشهر  عالیشهر  استان بوشهر برگزار گردید می توانید عکس هایی از این همایش در پایین مشاهده کنید (بیشتر…)
Read more...
لکوکاپ استان تهران

دومین جشنواره علمی پژوهشی لکوکاپ استان تهران (شرق)

به گزارش روابط عمومی گروه دانش بنیان لکو ، دومین جشنواره علمی پژوهشی لکوکاپ استان تهران (شرق) در فرهنگسرای شهرداری آبسرد برگزار گردید . عکس های بیشتر را می توانید در زیر مشاهده کنید (بیشتر…)
Read more...