قوانین لیگ های مسابقاتی هفدهمین دوره جشنواره ملی خلاقیت های علمی پژوهشی لکوکاپ ایران

اعلام رسمی قوانین اختصاصی و تکمیلی لیگ های مسابقاتی و کارگاهی هفدهمین دوره جشنواره ملی خلاقیت های علمی پژوهشی لکوکاپ ایران


لکوسام

مزرعه فکر

لکوپل

لکوپد

لکوبیو

لکودومینو