قوانین لیگ های مسابقاتی هفدهمین دوره خلاقیت های ملی علمی پژوهشی لکوکاپ ایران

اعلام رسمی قوانین لیگ های مسابقاتی هفدهمین دوره خلاقیت های ملی علمی پژوهشی لکوکاپ ایران
پارت اول این قوانین را می توانید از فایل های پیوست زیر دریافت نمائید…


لکوسام