قوانین لیگ های مسابقاتی هفدهمین دوره خلاقیت های ملی علمی پژوهشی لکوکاپ شریف

اعلام رسمی قوانین لیگ های مسابقاتی هفدهمین دوره خلاقیت های ملی علمی پژوهشی لکوکاپ شریف
پارت اول این قوانین را می توانید از فایل های پیوست زیر دریافت نمائید…


لکوسام