اطلاعیه شماره ۳ نوزدهمین جشنواره ملی لکوکاپ ایران

اطلاعیه شماره ۳ نوزدهمین جشنواره ملی لکوکاپ ایران

به اطلاع می رساند رشته ها و سنین نوزدهمین جشنواره ملی لکوکاپ ایران به شرح زیر می باشد:

لکومس لیگ ۱: ابتدای ۶ تا انتهای ۷
لکومس لیگ ۲: ابتدای ۸ تا انتهای ۹
لکومس لیگ ۳: ابتدای ۱۰ تا انتهای ۱۱
لکومس لیگ ۴: ابتدای ۱۲ تا انتهای ۱۴

لکوسام لیگ ۱: ابتدای ۱۰ تا انتهای ۱۳
لکوسام لیگ ۲: ابتدای ۱۴ تا انتهای ۱۷

لکودومینو: ابتدای ۱۰ تا انتهای ۱۷

لکوپل: ابتدای ۱۰ تا انتهای ۱۷

لکولب لیگ ۱: ابتدای ۹ تا انتهای ۱۲
لکولب لیگ ۲: ابتدای ۱۳ تا انتهای ۱۷

لکوبیو: ابتدای ۱۰ تا انتهای ۱۷

لکوپد: ابتدای ۱۰ تا انتهای ۱۷

لکوکیو لیگ ۱: ابتدای ۶ تا انتهای ۷
لکوکیو لیگ ۲: ابتدای ۸ تا انتهای ۱۱
لکوکیو لیگ ۳: ابتدای ۱۲ تا انتهای ۱۵

لکوکیدز: ابتدای ۵ تا انتهای ۷

لکو ایفان: ابتدای ۵ تا انتهای ۷

لکو الک/مجیک: ابتدای ۱۰ تا انتهای ۱۷

لکوروبو پارک نوری: ابتدای ۷ تا انتهای ۹
لکوروبو آتش نشان: ابتدای ۱۰ تا انتهای ۱۲
لکوروبو فوتبال مقدماتی: ابتدای ۷ تا انتهای ۹
لکوروبو فوتبال پیشرفته: ابتدای ۱۰ تا انتهای ۱۲
لکوروبو فوتبال متوسطه: ابتدای ۱۳ تا انتهای ۱۷
لکوروبو جنگ ابتدایی: ابتدای ۸ تا انتهای ۱۲
لکوروبو جنگ متوسطه: ابتدای ۱۳ تا انتهای ۱۷
لکوروبو جنگ آزاد: ابتدای ۱۳ تا انتهای ۱۷

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *