Tag - مجمع فصلی متقاضیان نمایندگی

مجمع فصلی متقاضیان نمایندگی و نمایندگان لکوایران…

به گزارش روابط عمومی لکوایران، سی و دومین مجمع فصلی متقاضیان نمایندگی لکوایران، در روز چهارشنبه مورخ 29 مردادماه 1399 و مجمع نمایندگان لکو ایران، روز پنجشنبه مورخ 30 مردادماه 1399  از ساعت 10 لغایت 13 برگزار گردید. این مجامع هرساله به صورت فصلی و حضوری برگزار می گردد، اما برحسب شرایط فعلی تصمیم برآن شد که این مجامع به صورت غیرحضوری و در بستر مجازی برگزار شود. نشست هم اندیشی اعضای مجامع متقاضیان نمایندگی و نمایندگان لکوایران،  به صورت مجازی با حضور مدیرعامل لکوایران جناب آقای دکتر داودزاده، مدیر واحد جذب جناب اقای مهندس کریمی، مدیر واحد آموزش جناب آقای مهندس شیرمحمد، مدیر واحد مارکتینگ جناب اقای مهندس خداداد و جمع کثیری از متقاضیان و نمایندگان برگزار گردید. در این مجامع به ارائه عملکرد لکوایران در حوزه های مختلفی شامل مباحث  آموزشی، مارکتینگ، جذب و لزوم همبستگی  هرچه بیشتر شبکه متقاضیان و نمایندگان لکوایران تاکید و پرداخته  شد. همچنین به  تحلیل و بررسی مباحث مربوط به دوران کرونا و لزوم عدم توقف آموزش در این دوران اهتمام ورزیده شد. مجمع نمایندگان لکوایران، با حضور 112 نفر از نمایندگان استان های مختلف کشور برگزار و در این جلسه، موارد متعددی مطرح گردید که به اختصار  در ذیل آمده است:  
رونمایی از پکیج های جدید لکوایران
از جمله پکیج هایی که در این مجمع رونمایی گردید، پکیج آموزشی لکوایفان 2 بود.  
ارائه طرح های مقتضی برای ادامه فصل تابستان و شروع فصل پاییز
این طرح ها شامل طرح مدرسه مجازی، طرح سهمیه پاییز ، طرح پشتیبانی آموزشی و ... می باشد. عمده هدف در این طرح ها حمایت از نمایندگان در دوران پرچالش کرونا بوده است. نمایندگان توانستند با استفاده از این طرح ها آموزش را در شهرهای سراسر کشور زنده نگهدارند.  
برگزاری لکوکاپ غیر متمرکز
بدین معنی که در این مجمع تصمیم بر آن شد تا با توجه به شرایط کرونا، لکوکاپ با حضور دانش آموزان شهرهای مختلف  در 100 پایگاه منتخب کشوری، برگزار گردد. این مسابقات طی 9 روز متوالی و در 18 لیگ مختلف برگزار خواهد شد. مجمع فصلی نمایندگان
Read more...