ترم بندی لکومس (محاسبات ذهنی با چرتکه)

چرتکه:

چرتکه ابزاری قدیمی با متدهای آموزشی جدید برای پرورش حافظه، تمرکز، دقت و قدرت محاسبات ذهنی کودکان ما می باشد. در قدیم از چرتکه که مجموعه ای از مهره ها و ستون ها بود برای محاسبات استفاده می شد. امروزه با آمدن رایانه ها استفاده از چرتکه منسوخ شده است، اما در سیستم های آموزشی این ابزار با متدی جدید و با هدفی دیگر وارد عرصه بشری شده است.شاید دیده باشید که دانش آموزان محاسبات ذهنی هنگام محاسبات ذهنی دستشان را تکان می دهند. این دانش آموزان در این حالت با چرتکه ای که در ذهنشان تصور می کنند محاسبات را انجام می دهند و با انگشتانشان به ذهنشان کمک می کنند.در روش آموزش با چرتکه، دانش آموزان چرتکه را در ذهن تصور می کنند و با تصویر ذهنی چرتکه خودشان اعمال اصلی ریاضی مانند جمع و تفریق و ضرب و … را انجام می دهند.

لکومس

چرتکه مورد استفاده در محاسبات ذهنی چرتکه ژاپنی می باشد که به آن سوروبان نیز گفته می شود. این روش در شرق آسیا مورد استفاده وسیع قرار دارد و نتایج خوبی را به دنبال داشته است و به همین دلیل در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز به سرعت طرفدار پیدا کرده است.در ایران نیز شرکت های مختلفی در این زمینه فعالیت می نمایند که شرکت لکو یکی از پیشگامان این عرصه می باشد. پکیج های این شرکت ابزار لازم برای تقویت محاسبات ذهنی را دراختیار شما می گذارند. با فلش کارت ها بازی کنید، با دفتر شنیداری تمرکز را زیاد کنید و با دفتر تندنویسی سرعت را افزایش دهید. دانش آموز شما همان کسی است که سرعت محاسباتش شما را شگفت زده خواهد کرد.
Pic36

فواید محاسبات ذهنی با چرتکه

تصویر در نیمکره راست مغز ذخیره می شود ولی فرمول ها و روابط در نیمکره چپ. نیمکره راست حافظه بلندمدتی دارد. وقتی ما در محاسبات از تصویر ذهنی چرتکه استفاده می کنیم از مزایای هر دو نیمکره استفاده می کنیم و همچنین باعث توسعه ذهنی هر دو نیمکره می شویم.با متدهای مختلف تمرین ویژگی های مختلف تمرکز و دقت و اعتماد به نفس در دانش آموزان تقویت می شود.یک مدرس با تجربه، دانش آموز شما را به یک نابغه تبدیل می­کند. تمامی محاسبات ریاضی مبتنی بر تصویر ذهنی چرتکه جلو می روند و تمرکز و دقت لازمه این کار می باشد.

ترم بندی رشته لکومس

ترم: اول و دوم (pre 1_2)

شروع: شنبه۸ آذر

سرفصل های آموزشی :

نکات مربوط به نوشتار اعداد _ شناخت چرتکه _ نمایش اعداد با چرتکه _ مفهوم set-Reset-clear  _ جمع تفریق ساده کمتر از ۵ _ مبحث تندنویسی و نکات _ مبحث شنیداری و نکات _جمع و تفریق ساده بزرگتر از ۵ _ آموزش مبحث SF(±۱) _ آموزش مبحث SF(±۲) _ آموزش مبحث SF(±۳) _ آموزش مبحث SF(±۴)

مدت دوره : ۶ ساعت

تعداد روز: ۴

گواهی : دارد

مدرس دوره :

تقویم: ۸،۹،۱۵،۱۶ آذر

ساعت کلاس: ۱۵ الی ۱۶:۳۰


ترم: سوم و چهارم (pre 3_4)

شروع: شنبه ۲۲ آذر

سرفصل های آموزشی :

نکات مربوط به نوشتار اعداد _ شناخت چرتکه _ نمایش اعداد با چرتکه _ مفهوم set-Reset-clear  _ جمع تفریق ساده کمتر از ۵ _ مبحث تندنویسی و نکات _ مبحث شنیداری و نکات _جمع و تفریق ساده بزرگتر از ۵ _ آموزش مبحث SF(±۱) _ آموزش مبحث SF(±۲) _ آموزش مبحث SF(±۳) _ آموزش مبحث SF(±۴)

مدت دوره : ۶ ساعت

تعداد روز: ۴

گواهی : دارد

مدرس دوره :

تقویم: ۲۲،۲۳،۲۹،۳۰ آذر

ساعت کلاس: ۱۵ الی ۱۶:۳۰


ترم: پنجم و ششم (pre 5_6)

شروع: شنبه ۶ دی

سرفصل های آموزشی :

نکات مربوط به نوشتار اعداد _ شناخت چرتکه _ نمایش اعداد با چرتکه _ مفهوم set-Reset-clear  _ جمع تفریق ساده کمتر از ۵ _ مبحث تندنویسی و نکات _ مبحث شنیداری و نکات _جمع و تفریق ساده بزرگتر از ۵ _ آموزش مبحث SF(±۱) _ آموزش مبحث SF(±۲) _ آموزش مبحث SF(±۳) _ آموزش مبحث SF(±۴)

مدت دوره : ۳ ساعت

تعداد روز: ۲

گواهی : دارد

مدرس دوره :

تقویم: ۶،۷  دی

ساعت کلاس: ۱۵ الی ۱۶:۳۰


ترم: هفتم و هشتم (S 1_2)

شروع: شنبه ۱۳ دی

سرفصل های آموزشی :

نکات مربوط به نوشتار اعداد _ شناخت چرتکه _ نمایش اعداد با چرتکه _ مفهوم set-Reset-clear  _ جمع تفریق ساده کمتر از ۵ _ مبحث تندنویسی و نکات _ مبحث شنیداری و نکات _جمع و تفریق ساده بزرگتر از ۵ _ آموزش مبحث SF(±۱) _ آموزش مبحث SF(±۲) _ آموزش مبحث SF(±۳) _ آموزش مبحث SF(±۴)

مدت دوره : ۴٫۵ ساعت

تعداد روز: ۳

گواهی : دارد

مدرس دوره :

تقویم: ۱۳،۱۴،۲۰  دی

ساعت کلاس: ۱۵ الی ۱۶:۳۰


ترم: نهم و دهم (S 3_4)

شروع: شنبه۲۷ دی

سرفصل های آموزشی :

نکات مربوط به نوشتار اعداد _ شناخت چرتکه _ نمایش اعداد با چرتکه _ مفهوم set-Reset-clear  _ جمع تفریق ساده کمتر از ۵ _ مبحث تندنویسی و نکات _ مبحث شنیداری و نکات _جمع و تفریق ساده بزرگتر از ۵ _ آموزش مبحث SF(±۱) _ آموزش مبحث SF(±۲) _ آموزش مبحث SF(±۳) _ آموزش مبحث SF(±۴)

مدت دوره : ۴٫۵ ساعت

تعداد روز: ۳

گواهی : دارد

مدرس دوره :

تقویم:  ۲۷،۲۸دی و ۴ بهمن

ساعت کلاس: ۱۵ الی ۱۶:۳۰


ترم: یازدهم و دوازدهم (I 1_2)

شروع: یکشنبه ۵ بهمن

سرفصل های آموزشی :

نکات مربوط به نوشتار اعداد _ شناخت چرتکه _ نمایش اعداد با چرتکه _ مفهوم set-Reset-clear  _ جمع تفریق ساده کمتر از ۵ _ مبحث تندنویسی و نکات _ مبحث شنیداری و نکات _جمع و تفریق ساده بزرگتر از ۵ _ آموزش مبحث SF(±۱) _ آموزش مبحث SF(±۲) _ آموزش مبحث SF(±۳) _ آموزش مبحث SF(±۴)

مدت دوره : ۴٫۵ ساعت

تعداد روز: ۳

گواهی : دارد

مدرس دوره :

تقویم:  ۵،۱۱،۱۲ بهمن

ساعت کلاس: ۱۵ الی ۱۶:۳۰