اعلام نتایج لکوکاپ ۱۸

اعلام نتایج لکوکاپ 18

اعلام نتایج لکوکاپ ۱۸

اعلام نتایج لکوکاپ ۱۸

رشته لکوروبو

لیگ پارک نوری

نفر اول: امیرعلی باقری از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

نفر دوم: علی موجریان گلوگاهی از شهر گلوگاه(استان مازندران)

نفر سوم: سارا گرانی از شهر بندر لنگه(استان هرمزگان)

گرید A : علی ملک محمودی از شهر گلوگاه(استان مازندران)

لیگ آتشنشان

نفر اول: محمدامین ابراهیمی رستمی از شهر بهشهر(استان مازندران)

نفر دوم: پرهام خلیلی از شهر محلات(استان مرکزی)

نفر سوم: کوروش رجایی از شهر کرمان(استان کرمان)

گرید A : یاسین زارعی از شهر بهشهر(استان مازندران)

گرید A : محمدصالح علیجانی از شهر محلات(استان مرکزی)

لیگ جنگجو مقدماتی

نفر اول: علی میرزایی از شهر کرمان(استان کرمان)

نفر دوم: محمد رضایی از شهر محلات(استان مرکزی)

نفر سوم: علیرضا زعیم زاده از شهر کرمان(استان کرمان)

لیگ جنگجو متوسطه(آزاد)

نفر اول: ابوالفضل مریدزاده از شهر کرمان(استان کرمان)

نفر دوم: علی خواجیان و امیرحسین قاسمیان از شهر گلوگاه(استان مازندران)

نفر سوم: سید دانیال عمادی چاشمی از شهر سمنان(استان سمنان)

لیگ فوتبالیست مقدماتی

نفر اول: امیررضا اکبری از شهر آمل (استان مازندران)

نفر دوم: سید رادین صدری از شهر گلوگاه(استان مازندران)

نفر سوم: امیررضا کلبادی نژاد از شهر گلوگاه(استان مازندران)

گرید A : الیار چمنی از شهر عجب شیر(استان آذربایجان شرقی)

لیگ فوتبالیست پیشرفته

نفر اول: امیرمحمد لطیفی از شهر آمل (استان مازندران)

نفر دوم: محمد امین برزگر از شهر گلوگاه(استان مازندران)

نفر سوم: پارسا امیرخانلو از شهر گلوگاه(استان مازندران)

گرید A+ : علی سیاوشی فر از شهر آمل(استان مازندران)

گرید A : ارمیا حاجی محمدی از شهر گرگان(استان گلستان)

گرید A : امیرحسین رضایی از شهر گلوگاه(استان مازندران)

لیگ فوتبالیست متوسطه(آزاد)

نفر اول: امیرحسین فضلعلی از شهر گلوگاه (استان مازندران)

نفر دوم: شاهین اوانپور از شهر گلوگاه(استان مازندران)

نفر سوم: هیربد آفرید از شهر گلوگاه(استان مازندران)

گرید A : سیدمیلاد حسینی بیجی کلا از شهر آمل(استان مازندران)

 

رشته لکومس

لیگ ۱:

نفر اول: سامیار فرجام از شهر همدان(استان همدان)

نفر دوم: امیرعلی بهرامی از شهر همدان(استان همدان)

نفر سوم: فاطمه ابراهیمیان از شهر همدان(استان همدان)

گرید A+ : امیرمهدی غیاثی از شهر کرمان(استان کرمان)

گرید A : محمدطاها  تکیه ای از شهر قم(استان قم)

گرید A : حنانه سادات هاشمی از شهر کرمان(استان کرمان)

گرید A : فاطمه سادات موسوی کاظمی از شهر قم(استان قم)

گرید A : الیسا کاسب از شهر بابلسر(استان مازندران)

لیگ ۲:

نفر اول: محمدپویان نصیری از شهر محمدیه(استان قزوین)

نفر دوم: زهرا یمینی از شهر همدان(استان همدان)

نفر سوم: آدرین عارف از شهر گرگان(استان گلستان)

گرید A++: آیسان عباسی از شهر همدان(استان همدان)

گرید A++: امیرعلی مولایی از شهر کلاله(استان گلستان)

گرید A++: محمدباقر خارا از شهر قم(استان قم)

گرید A++: سودا زارعی از شهر قم(استان قم)

گرید A+: مانی کاظمی از شهر قم(استان قم)

گرید A+: ایلیا صدیقی از شهر تایباد(استان خراسان رضوی)

گرید A+: هانیه سلمانی از شهر قم(استان قم)

گرید A+: محمدآرمین ماهرو بختیاری از شهر ازنا(استان لرستان)

گرید A: نازنین زینب حاج ابراهیمی از شهر کرمان(استان کرمان)

گرید A: پریا نعمتی از شهر بابلسر(استان مازندران)

گرید A: میعاد مصطفایی کامل از شهر بابلسر(استان مازندران)

گرید A: علی کسایی رنجبر از شهر همدان(استان همدان)

گرید A: امیرعباس بشیری از شهر قم(استان قم)

گرید A: محمد جمالی از شهر اسلامشهر(استان تهران)

گرید A: مهنا خوبرو از شهر قم(استان قم)

گرید A: عسل صفری از شهر گرگان(استان گلستان)

گرید A: سما قاسمی از شهر تهران(استان تهران)

گرید A: النا بابایی از شهر شهمیرزاد(استان سمنان)

گرید A: راشین شول از شهر کرمان(استان کرمان)

گرید A: باران معظمی گودرزی از شهر بروجرد(استان لرستان)

گرید A: حسین انجم شعاع از شهر کرمان(استان کرمان)

لیگ ۳:

نفر اول: نیایش یگانه از شهر گرگان(استان گلستان)

نفر دوم: مبین کریمی از شهر گرگان(استان گلستان)

نفر سوم: نادیا  محمدنیا  از شهر گرگان(استان گلستان)

گرید A++: اهورا الهیاری از شهر اسلامشهر(استان تهران)

گرید A++: ستایش سعید از شهر کرمان(استان کرمان)

گرید A++: محمد میرتاج الدینی  از شهر کرمان(استان کرمان)

گرید A+: مسیحا الهیاری از شهر اسلامشهر(استان تهران)

گرید A+: محمدجواد مرزبان از شهر ازنا(لرستان)

گرید A+: سام آریاجم از شهر دزفول(استان خوزستان)

گرید A: نرجس خانی از شهر اسلامشهر(استان تهران)

گرید A: سیداحمد میرمحمدعلی از شهر قم(استان قم)

گرید A: علی ابراهیمی از شهر ازنا(استان لرستان)

گرید A: معین اسماعیلی ورتکش از شهر یزد(استان یزد)

گرید A: عرشیا حسینو از شهر سرایان(استان خراسان جنوبی)

گرید A: حمیدرضا ابراهیم خانی از شهر کرج(استان البرز)

گرید A: ابوالفضل زارع نژاد اشکذری از شهر یزد(استان یزد)

لیگ ۴:

نفر اول: مائده شقاقی نسب از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

نفر دوم: نرگس سفری از شهر قزوین(استان قزوین)

نفر سوم: شروین نیکوبیان از شهر قم(استان قم)

 

رشته لکوسام

لیگ ۱:

نفر اول: محمدمهدی نثارزاده از شهر دزفول(استان خوزستان)

نفر دوم: آنیسا زنگی آبادی از شهر کرمان(استان کرمان)

نفر سوم: ارس باجلانی از شهر کرندغرب(استان کرمانشاه)

گرید A++: محمدطاها شاهزاده زیدی از شهر آمل(استان مازندران)

گرید A+: سامیار فرجام از شهر همدان(استان همدان)

گرید A+: رضا لطفی ملا از شهر دزفول(استان خوزستان)

گرید A+: نیکتا عسگری درمنکی فراهانی از شهر گرگان(استان گلستان)

لیگ ۲:

نفر اول: هومن حومه نژاد از شهر بهشهر(استان مازندران)

نفر دوم: فاطمه رشیدی از شهر الیگودرز(استان لرستان)

نفر سوم: مائده شورودی از شهر کلاله(استان گلستان)

 

رشته لکوکیدز

نفر اول: سید آریاز نوری از شهر سنندج(استان کردستان)

نفر دوم: فاطمه سنا کریمی از شهر ورامین(استان تهران)

نفر سوم: سید امیرحسین ناصح دوست از شهر قزوین(استان قزوین)

گرید A++: سیده نهال صحرائیان از شهر بندرلنگه(استان هرمزگان)

گرید A++: نازنین زهرا حیدری از شهر شیراز(استان فارس)

گرید A++: فهام احمدزاده از شهر مراغه(استان آذربایجان شرقی)

گرید A++: امیرحسین مزینانیان از شهر سمنان(استان سمنان)

گرید A++: کاروس عبدالعظیمی از شهر سنندج(استان کردستان)

گرید A++: علی اصغر فرجی ریحان آبادی از شهر گلوگاه(استان مازندران)

گرید A+: زینب علی اصغری از شهر گناباد (استان خراسان رضوی)

گرید A+: مهراد ولی خان نیا از شهر سنندج(استان کردستان)

گرید A+: ابوالفضل یحیی پور از شهر آمل(استان مازندران)

گرید A+: آدرین جواهری فر از شهر سمنان(استان سمنان)

گرید A+: مهرسام محمدعلی کرد از شهر سمنان(استان سمنان)

گرید A+: پریاس صیدانلو از شهر گلوگاه(استان مازندران)

گرید A+: پیام موجرلو از شهر گلوگاه(استان مازندران)

گرید A: کیان امیری از شهر سنندج(استان کردستان)

گرید A: کوروش صفری از شهر ایلام(استان ایلام)

گرید A: آراکو حامدی از شهر سنندج(استان کردستان)

گرید A: آریا سلامی پور از شهر جهرم(استان فارس)

 

رشته لکوپد

نفر اول: محمدصالح صیدانلو از شهر گلوگاه(استان مازندران)

نفر دوم: محمد عبدلی حیدری از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

نفر سوم: صدف تجویدی از شهر مشهد(استان خراسان رضوی)

 

رشته لکومجیک

نفر اول: مجتبی کردی از شهر سمنان(استان سمنان)

نفر دوم: محمدصالح صیدانلو از شهر گلوگاه(استان مازندران)

نفر سوم: امیرمحمد ثابت از شهر سمنان(استان سمنان)

گرید A: آرتین عباسی از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

 

رشته لکوبیو

نفر اول: کیانا جمال و تینا منتظری از شهر ورامین(استان تهران)

نفر دوم: آیسان اسلامی و آیناز ترک زاده از شهر کرمان(استان کرمان)

نفر سوم: سبحان توتونچی و پارسا فرهادی از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

گرید A+: رضا حافظ وطن و مهدی زارع زاده از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

گرید A+: هلیا حبیبی نیا و غزل اسماعیلی از شهر کرمان(استان کرمان)

گرید A+: دلبر افشاری و صبا شجاعی از شهر کرمان(استان کرمان)

 

رشته لکوپل

نفر اول: امیرمحمد خواجوی و بهزاد امیرخانلو  از شهر گلوگاه(استان مازندران)

نفر دوم: مهرآوه عظیمی و درناز صیدانلو از شهر گلوگاه(استان مازندران)

نفر سوم: پرنیا عظیمی از شهر گلوگاه(استان مازندران)

 

رشته لکودومینو

نفر اول: حسین عطایی سنگرودی از شهر محمدیه(استان قزوین)

نفر دوم: سید ایلیا نادر و پارسا کریمی افشار از شهر جم(استان بوشهر)

نفر سوم: پریسا غفاریان شیرازی و یگانه حسین آبادی و محمدسجاد شیخ زاده از شهر مشهد(استان خراسان رضوی)

 

رشته لکولب

لیگ ۱

نفر اول: هلیا حبیبی نیا و صبا شجاعی از شهر کرمان(استان کرمان)

نفر دوم: آیلین عارفی  از شهر کرمان(استان کرمان)

نفر سوم: امیر کردزینی و محمد زکی از شهر گرگان(استان گلستان)

گرید A++: مهلا رحیمی بندرآبادی از شهر یزد(استان یزد)

گرید A++: یاسمن عامری سیاهویی از شهر بندرعباس(استان هرمزگان)

گرید A++: آیسان محمدنژاد داشکسن از شهر عجب شیر(استان آذربایجان شرقی)

لیگ ۲

نفر اول: آیناز بهرام نژاد و هلسا سنجری از شهر کرمان(استان کرمان)

نفر دوم: نرگس عامری سیاهویی و امیرمحمد عامری سیاهویی از شهر بندرعباس(استان هرمزگان)

نفر سوم: راحیل زارعی و ریحانه بقایی راوری از شهر کرمان(استان کرمان)

گرید A++: لعیا صفاری از شهر خرم آباد(استان لرستان)

 

رشته لکوکیو

لیگ ۱

نفر اول: آیدین حق نیا از شهر مرند(استان آذربایجان شرقی)

نفر دوم: اسرا عبداللهی از شهر ورزقان(استان آذربایجان شرقی)

نفر سوم: مهدیار علائی از شهر بجنورد(استان خراسان شمالی)

گرید A++: صبا محمدخانی غیاثوند از شهر قزوین(استان قزوین)

گرید A++: امیرعلی اجرایی دشتکی از شهر کوشکک(استان فارس)

گرید A++: سیده حسنا شریعت زاده از شهر مشهد(استان خراسان رضوی)

گرید A++: فاطمه رمضانی از شهر قیدار(استان زنجان)

گرید A++: زهرا اصفهانی از شهر شاهدشهر(استان تهران)

گرید A++: نازنین زهرا بافنده طرقبه  از شهر مشهد(استان خراسان رضوی)

گرید A++: محمدطاها شیرپور از شهر بندرلنگه(استان هرمزگان)

گرید A++: میترا کرامتی شهری از شهر گناباد(استان خراسان رضوی)

گرید A++: یاسمین نعمتی نیا از شهر سبزوار(استان خراسان رضوی)

گرید A++: آرزو شیرزاد از شهر مشهد(استان خراسان رضوی)

گرید A++: مهدی صدیق از شهر لامرد(استان فارس)

گرید A++: درسا شهنازی از شهر نطنز(استان اصفهان)

گرید A++: آراز فلاح از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

گرید A++: محمدطاها آدی بیگ از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

گرید A+: بردیا ترکانلو از شهر بجنورد(استان خراسان شمالی)

گرید A+: علی الهی سمنانی از شهر سمنان(استان سمنان)

گرید A+: امیرمهدی باقری از شهر اراک(استان مرکزی)

گرید A+: امیرصالح تولایی مقدم از شهر شاهدشهر(استان تهران)

گرید A: کاریا شبرنگ از شهر پاوه(استان کرمانشاه)

گرید A: رامیلا طهماسبی از شهر بهارستان(استان اصفهان)

گرید A: امیرعباس امینی از شهر اردستان(استان اصفهان)

گرید A: هیراد درخشانی از شهر مشهد(استان خراسان رضوی)

گرید A: یاسین اکبری از شهر گنبد کاووس(استان گلستان)

گرید A: مانی رحمتی از شهر پاوه(استان کرمانشاه)

گرید A: مینو کرامتی شهری از شهر گناباد(استان خراسان رضوی)

گرید A: آوینا خدادادی از شهر فلاورجان(استان اصفهان)

گرید A: امیرارسلان صادقی از شهر حسن آباد(استان اصفهان)

گرید A: سیده نورا افصحی از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

لیگ ۲

نفر اول: سید حسن دوامی از شهر مرند(استان آذربایجان شرقی)

نفر دوم: زهرا نوروزی از شهر فلاورجان(استان اصفهان)

نفر سوم: امیرمحمد جعفری منش از شهر اردستان(استان اصفهان)

گرید A++: عطااله عطایی از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

گرید A++: پارسا فرهادی از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

گرید A+: فاطمه منصوری از شهر کهگیلویه و بویراحمد(استان یاسوج)

گرید A+: نازنین فیاض نژاد از شهر سبزوار(استان خراسان رضوی)

گرید A+: عسل صادقی از شهر اراک(استان مرکزی)

گرید A: تسنیم میاری از شهر تنکابن(استان مازندران)

گرید A: آیلار خدایاری از شهر مرند(استان آذربایجان شرقی)

گرید A: معصومه مقدم از شهر میمند(استان فارس)

گرید A: امیرعلی نقشه گران از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

گرید A: رادین اصلانی از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

گرید A: کیا کهنه چی از شهر تبریز(استان آذربایجان شرقی)

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *