اطلاعیه های لکوکاپ ایران ۱۸

اطلاعیه شماره ۶ لکوکاپ ایران-۱۸

ثبت نام عادی(بازه پایانی)

⚠️⚠️ به اطلاع می رساند، مهلت ثبت نام عادی(بازه آخر) در هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی- پژوهشی لکوکاپ ایران، از امروز مورخ اول بهمن ماه ۹۹ آغاز و تا پایان روز ۱۵ بهمن ماه ادامه دارد.

نمایندگان محترم می توانید جهت ثبت درخواست خود کلیک کنید.

با آرزوی موفقیت

“دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی-پژوهشی لکوکاپ ایران”


اطلاعیه شماره ۵ لکوکاپ ایران-۱۸

ثبت نام عادی(بازه سه)

به اطلاع می رساند، ثبت نام عادی(بازه ۳) از دوشنبه  اول دی ماه آغاز گردیده و تا پایان  ۳۰ دی ماه ادامه دارد.

نمایندگان محترم می توانید جهت ثبت درخواست خود کلیک کنید.

با آرزوی موفقیت

“دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی-پژوهشی لکوکاپ ایران”


 اطلاعیه شماره ۴ لکوکاپ ایران-۱۸

ثبت نهایی بسته حجمی و ثبت نام عادی(بازه دو)

 

به اطلاع می رساند، مهلت ثبت نام عادی(بازه دو) و تایید نهایی بسته حجمی  در هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی پژوهشی لکوکاپ ایران، از شنبه اول آذر ماه آغاز گردیده و تا پایان ۳۰ آذر ماه ادامه دارد.

نمایندگان محترم می توانند جهت ثبت درخواست خود به لینک های مربوطه در سایت مراجعه نمایند.

 

با آرزوی موفقیت

“دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی-پژوهشی لکوکاپ ایران”


اطلاعیه شماره ۳ لکوکاپ ایران- ۱۸

زمانبندی ثبت نام لکوکاپ ایران-۱۸

 

نمایندگان و متقاضیان محترم، به  اطلاع میرساند زمانبندی ثبت نام ویژه هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی- پژوهشی لکوکاپ ایران در اتوماسیون اطلاع رسانی گردیده است.

لذا لازم است جهت کسب اطلاعات بیشتر به اتوماسیون نمایندگی مراجعه نمایید.

 

با آرزوی موفقیت

“دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی- پژوهشی لکوکاپ ایران”


اطلاعیه شماره ۲ لکوکاپ ایران-۱۸

ورودی لکوکاپ ایران-۱۸

 

 

بدینوسیله به اطلاع میرساند، براساس مصوبه دبیرخانه اجرایی هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی- پژوهشی لکوکاپ ایران، میزان ورودی دانش آموزان به جشنواره، مبلغ ۲۹۵٫۰۰۰ تومان می باشد. همچنین حداکثر هزینه بابت ارائه خدمات ۱۵۰٫۰۰۰ تومان  (درصورت استفاده از خدمات آموزشی و مشاوره ای نمایندگی) می باشد. لذا ضروری است تمامی نمایندگان محترم نسبت به اطلاع رسانی لازم در خصوص قیمت های مصوب، اقدامات مقتضی را انجام دهند.

 

  با آرزوی موفقیت

“دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی-پژوهشی لکوکاپ ایران”


اطلاعیه شماره یک لکوکاپ ایران-۱۸

ثبت اطلاعات پایگاه های منتخب برگزاری لکوکاپ ایران-۱۸

 

نمایندگان محترم به اطلاع میرساند مهلت ثبت درخواست جهت اخذ مجوز برگزاری و عضویت در پایگاه های برگزاری از روز یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹ آغاز گردیده است و این فرآیند تا پایان روز جمعه ۲۳ آبان ۹۹ ادامه دارد.

نمایندگان حائز شرایط،جهت ثبت درخواست خود به لینک ثبت پایگاه مراجعه نمایند.

 

با آرزوی موفقیت

“دبیرخانه هجدهمین جشنواره ملی خلاقیت های علمی-پژوهشی لکوکاپ ایران”