فرم ثبت نام استعدادیابی لکو ایران

  • هزینه ورود به آزمون استعدادیابی 500000 تومان

    قیمت ویژه یک دانش آموز: 500.000 تومان قیمت یک دانش آموز ویژه نمایندگان: 250.000 تومان
  • لطفابا توجه به تعداد دانش اموزان خود یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید
  • باتوجه به انتخاب گزینه بالا ،تعداد نفرات دانش اموزان خود را انتخاب کنید بطورمثال:اگر گزینه بالای 10 نفر را انتخاب کردید دراین کادر تعداد دانش اموزان بالای 10نفر خود را وارد نمایید.مثلا 12نفر
  • 0 تومان