فرم ثبت نام استعدادیابی لکو ایران

  • هزینه ورود به آزمون استعدادیابی 400000 تومان

    قیمت ویژه یک دانش آموز: 400.000 تومان قیمت یک دانش آموز ویژه نمایندگان: 200.000 تومان قیمت بسته حجمی 6 نفره عادی ویژه نمایندگان: 1.350.000 تومان قیمت بسته حجمی 6 نفره تخفیفی وبینار معارفه: 1.000.000 تومان
  • 0 تومان