فرم ارزیابی واحدهای لکو

با سلام و وقت بخیر از این که برای پیشرفت بیش از پیش لکو وقت گذاشته و فرم ارزیابی را به دقت تکمیل می نمائید صمیمانه سپاسگزاریم. به امید موفقیت خانواده بزرگ لکو