ثبت نام scl

  • شرایط و قوانین
  • o بعد از ورود به باشگاه مهارت لکو کلیه قوانین آموزشی و انضباطی را رعایت می کنم
  • o کلاس ها به صورت مجازی برگزار می شوند.
  • o داشتن اینترنت پرسرعت و پایدار و ملزومات کلاس آنلاین الزامیست.
  • o امکان تغییر ساعت کلاس ها وجود دارد و درصورت تغییر در ساعت کلاس، بیست و چهار ساعت قبل به اطلاع اعضا خواهد رسید.
  • o حضور در نود درصد جلسات از هر درس باشگاه مهارت لکو الزامیست در صورت عدم رعایت درس مورد نظر حذف می گردد.
  • o در صورت حذف 2 درس از دوره، ادامه دوره توسط دانش آموز با ارائه تعهدنامه کتبی و همچنین موافقت باشگاه مهارت لکوایران می باشد.
  • o ورود به باشگاه مهارت به معنی برخورداری از هشت ماه کلاس رایگان با سرفصل های ارائه شده میباشد.
  • o پس از ثبت نام امکان انصراف وجود ندارد.
  • 0 تومان