ثبت نام اردوی جهانی لکوکاپ ۲۰۲۰ ترکیه

با تشکر از ثبت نام شما

مهلت ثبت نام مرحله اول اردوی جهانی لکوکاپ ترکیه ۲۰۲۰ به اتمام رسید.

مرحله دوم ثبت نام (انتخاب رشته و مرحله نهایی) از تاریخ ۲۰ آذر ۹۸ آغاز خواهد شد.

تا چند روز آینده، لیست نفرات تایید شده در همین صفحه قرار داده خواهد شد.