آزمون مدرسین نمایندگان

ارسال درخواست جدید

    بعد از ثبت نام در این آزمون ها ظرف ۴۸ساعت با شما تماس گرفته شده و زمان آزمون با شما تنظیم می گردد. این آزمون ها با اسکای روم بصورت مجازی در دو حالت کتبی و شفاهی برگزار می گردد. هزینه ای بابت ارسال مدرک مربیگری دریافت نمی گردد.
  • 0 تومان
  • پس از برگزاری آزمون و کسب نمره قبولی، مدرک مربیگری برای مدرسین صادر می گردد.
  • مسئولیت اطلاعات اشتباه بر عهده نمایندگی است.