آزمون مدرسین متقاضیان نمایندگی

ارسال درخواست جدید

    زمان برگزاری آزمون دوشنبه 29 دی ماه می باشد. این آزمون ها با اسکای روم بصورت مجازی در دو حالت کتبی و شفاهی برگزار می گردد. هزینه ای بابت ارسال مدرک مربیگری دریافت می گردد.
  • 0 تومان
  • پس از برگزاری آزمون و کسب نمره قبولی، مدرک مربیگری برای مدرسین صادر می گردد.